Workpermit Checkup Form * là thông tin bắt buộc

  ■HẸN LỊCH GIẤY KHÁM SỨC KHOẺ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

  Họ và Tên *

  Giới tính *

  Ngày Tháng Năm Sinh (yyyy/mm/đd) *

  Số Điện Thoại *

  Email *

  Tên Công Ty

  Địa Chỉ Công Ty

  Mã Số Thuế

  Thời Gian Hy Vọng *

   Tháng * Ngay: Thời Gian:

   Tháng: Ngay: Thời Gian:

   Tháng: Ngay: Thời Gian:

  Ghi Chú

  ▼Vui Lòng Mang Theo

  1. Hộ chiếu (original hay là copy)
  2. 3 tấm hình 4x6 (H*W=4cm*6cm)
  3. Thuốc bạn đang uống (Nếu có)

  ▼Lưu ý

  Vui lòng nhịn đói và không uống các loại nước có năng lượng như nước
  có đường hoặc chất gây nghiện như trà, cà phê ít nhất 10 tiếng trước khi
  đi khám để đảm bảo kết quả các xét nghiệm được chính xác.

  Đã xác nhận mang theo và lưu ý chưa?

  THANK YOU FOR YOUR MESSAGE!

  THERE WAS AN ERROR

  PLEASE TRY AGAIN. THANK YOU!