MENU
 • Trang chủ
 • Về DYM expand_more
  • Câu Chuyện DYM
  • Cơ Sở Vật Chất
  • Giờ Làm Việc Của Các Khoa
  • Bảng Giá Dịch Vụ
  • Giấy Phép Hoạt Động
 • Hướng Dẫn expand_more
  • Bảo Hiểm
  • Thanh Toán
  • Hỏi – Đáp
 • Thông Báo
 • Đặt Lịch Hẹn
 • Hệ Thống Phòng Khám
 • phone 1900 292937
  8:00 - 18:00
 • Language...
 • Language...

Chính Sách Bảo Mật - DYM

PRIVACY POLICY

Phòng khám Đa khoa DYM Medical Center VietNam (sau đây gọi là "phòng khám này") có chính sách sau đây liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân của người dùng trong các dịch vụ được cung cấp trên trang web này (sau đây gọi là "dịch vụ này"). Chúng tôi đã thiết lập chính sách quyền riêng tư ( sau đây gọi là "chính sách này").

 • Điều 1 (Thông tin cá nhân)

  "Thông tin cá nhân" là "thông tin cá nhân" như được định nghĩa trong Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân và là thông tin về một cá nhân đang sống, bao gồm tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, thông tin liên hệ, v.v. Đây là thông tin có thể xác định một cá nhân cụ thể thông qua các mô tả, v.v. và thông tin có thể nhận dạng một cá nhân cụ thể chỉ từ thông tin đó, chẳng hạn như dữ liệu liên quan đến ngoại hình, dấu vân tay, dấu giọng nói và số công ty bảo hiểm trên thẻ bảo hiểm y tế (thông tin nhận dạng cá nhân) .

 • Điều 2 (Phương pháp thu thập thông tin cá nhân)

  Khi người dùng đăng ký sử dụng, phòng khám chúng tôi có thể yêu cầu các thông tin cá nhân như tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, số tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng, số giấy phép lái xe, v.v. Ngoài ra, hồ sơ giao dịch và thông tin thanh toán bao gồm thông tin cá nhân của người dùng được thực hiện giữa người dùng và đối tác kinh doanh, v.v., bao gồm nhà cung cấp thông tin, nhà quảng cáo, điểm phân phối quảng cáo, v.v. của phòng khám của chúng tôi, có thể được lưu trữ như sau: (gọi tắt là " đối tác”), v.v.

 • Điều 3 (Mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân)

  Mục đích mà phòng khám của chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân như sau.

  Để cung cấp và vận hành các dịch vụ phòng khám của chúng tôi
  Để trả lời các câu hỏi từ người dùng (bao gồm cả việc xác minh danh tính)
  Để gửi email thông báo cho người dùng về các tính năng mới, thông tin cập nhật, chiến dịch, v.v. về dịch vụ họ đang sử dụng, cũng như thông tin về các dịch vụ khác do phòng khám chúng tôi cung cấp.
  Để liên hệ với bạn khi cần thiết, chẳng hạn như bảo trì và các thông báo quan trọng.
  Để xác định những người dùng vi phạm Điều khoản sử dụng hoặc những người cố gắng sử dụng dịch vụ cho mục đích gian lận hoặc không phù hợp và từ chối việc sử dụng của họ.
  Cho phép người dùng xem, thay đổi hoặc xóa thông tin đã đăng ký của chính mình và xem trạng thái sử dụng.
  Để lập hóa đơn cho người dùng về phí sử dụng các dịch vụ phải trả phí
  Mục đích bổ sung cho các mục đích sử dụng trên

 • Điều 4 (Thay đổi mục đích sử dụng)

  Phòng khám của chúng tôi sẽ chỉ thay đổi mục đích sử dụng thông tin cá nhân nếu được công nhận một cách hợp lý rằng mục đích sử dụng có liên quan đến mục đích trước khi thay đổi.
  Nếu mục đích sử dụng thay đổi, mục đích thay đổi sẽ được thông báo tới người dùng hoặc thông báo trên website này theo phương thức do phòng khám chúng tôi quy định.

 • Điều 5 (Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba)

  Phòng khám chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba nếu không có sự đồng ý trước của người dùng, ngoại trừ các trường hợp sau. Tuy nhiên, điều này không bao gồm các trường hợp được Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân cũng như các luật và quy định khác cho phép.
  Khi cần thiết để bảo vệ tính mạng, thân thể, tài sản của một người và khó có được sự đồng ý của người đó.
  Khi việc đặc biệt cần thiết là cải thiện sức khỏe cộng đồng hoặc thúc đẩy việc giáo dục trẻ em lành mạnh và khó có được sự đồng ý của người liên quan.
  Trong trường hợp cần hợp tác với cơ quan quốc gia, chính quyền địa phương hoặc người được họ ủy thác thực hiện các công việc theo quy định của pháp luật, việc có được sự đồng ý của người liên quan có thể cản trở việc thực hiện công việc. có nguy cơ
  Khi các vấn đề sau đã được thông báo hoặc thông báo trước và phòng khám đã thông báo cho Ủy ban bảo vệ thông tin cá nhân:
  Mục đích sử dụng bao gồm việc cung cấp cho bên thứ ba
  Các mục dữ liệu được cung cấp cho bên thứ ba
  Phương tiện hoặc phương pháp cung cấp cho bên thứ ba
  Ngừng cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba theo yêu cầu của cá nhân
  Cách chấp nhận yêu cầu của một người
  Bất kể các quy định của đoạn trước, trong các trường hợp sau, người được cung cấp thông tin sẽ không thuộc nhóm bên thứ ba.
  Khi phòng khám của chúng tôi ủy thác toàn bộ hoặc một phần việc xử lý thông tin cá nhân trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng.
  Khi thông tin cá nhân được cung cấp do kế thừa hoạt động kinh doanh do sáp nhập hoặc vì lý do khác
  Trong trường hợp thông tin cá nhân được sử dụng chung với một người cụ thể, vui lòng cho biết mục thông tin cá nhân sẽ được sử dụng chung, phạm vi người dùng chung, mục đích sử dụng của người dùng đó và liệu người đó có được thông báo trước tên của người chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân hoặc người đó được thông báo dễ dàng về việc đó.

 • Điều 6 (Tiết lộ thông tin cá nhân)

  Khi phòng khám của chúng tôi được một người yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin này cho người đó ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu việc tiết lộ thuộc bất kỳ trường hợp nào sau đây, chúng tôi có thể không tiết lộ tất cả hoặc một phần thông tin và nếu chúng tôi quyết định không tiết lộ thông tin đó, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về điều đó ngay lập tức. Xin lưu ý rằng sẽ phải trả khoản phí cho mỗi lần tiết lộ thông tin cá nhân.
  Khi có nguy cơ gây tổn hại đến tính mạng, thân thể, tài sản hoặc các quyền, lợi ích khác của người đó hoặc bên thứ ba.
  Trong trường hợp có nguy cơ gây trở ngại đáng kể cho việc thực hiện đúng đắn hoạt động kinh doanh của phòng khám.
  Trong trường hợp nó vi phạm các luật và quy định khác.
  Bất kể các quy định của đoạn trước, theo nguyên tắc chung, thông tin ngoài thông tin cá nhân, chẳng hạn như thông tin lịch sử và thông tin đặc trưng, ​​sẽ không được tiết lộ.

 • Điều 7 (Chỉnh sửa và xóa thông tin cá nhân)

  Nếu thông tin cá nhân do phòng khám này lưu giữ không chính xác, người dùng có thể yêu cầu phòng khám này sửa, thêm hoặc xóa thông tin cá nhân (sau đây gọi là "chỉnh sửa, v.v.") theo các thủ tục do phòng khám thiết lập.) có thể được yêu cầu.
  Nếu phòng khám của chúng tôi nhận được yêu cầu từ người dùng như được nêu trong đoạn trước và xác định rằng cần phải đáp ứng yêu cầu đó, chúng tôi sẽ sửa thông tin cá nhân ngay lập tức.
  Nếu phòng khám thực hiện bất kỳ chỉnh sửa nào, v.v. dựa trên các quy định của đoạn trước hoặc nếu phòng khám quyết định không thực hiện bất kỳ chỉnh sửa nào, v.v., phòng khám sẽ thông báo ngay cho người dùng.

 • Điều 8 (Tạm dừng sử dụng thông tin cá nhân, v.v.)

  Phòng khám của chúng tôi sẽ đình chỉ việc sử dụng hoặc xóa thông tin cá nhân (sau đây gọi là "thông tin cá nhân") nếu thông tin cá nhân được xử lý ngoài mục đích sử dụng dự kiến ​​hoặc được lấy bằng các phương tiện gian lận. sẽ tiến hành cuộc điều tra cần thiết không chậm trễ.
  Nếu chúng tôi xác định rằng cần phải đáp ứng yêu cầu dựa trên kết quả điều tra ở đoạn trước, chúng tôi sẽ đình chỉ việc sử dụng thông tin cá nhân ngay lập tức.
  Nếu phòng khám tạm dừng sử dụng, v.v. dựa trên các quy định của đoạn trước hoặc nếu phòng khám quyết định không tạm dừng sử dụng, v.v., phòng khám sẽ thông báo ngay cho người dùng.
  Bất kể hai đoạn trước, trong trường hợp việc đình chỉ sử dụng, v.v. sẽ đòi hỏi một khoản chi phí lớn hoặc khi việc đình chỉ sử dụng, v.v. gặp khó khăn, các biện pháp thay thế cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích của người dùng có thể được thực hiện. Trong những trường hợp như vậy, biện pháp thay thế này phải được thực hiện.

 • Điều 9 (Thay đổi chính sách bảo mật)

  Nội dung của chính sách này có thể được thay đổi mà không cần thông báo cho người dùng, ngoại trừ luật pháp và các vấn đề khác được quy định khác trong chính sách này.
  Trừ khi phòng khám của chúng tôi có quy định khác, chính sách quyền riêng tư sửa đổi sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm được đăng trên trang web này.

 • Điều 10 (Yêu cầu)

  Nếu có thắc mắc về chính sách này, vui lòng liên hệ với điểm liên hệ bên dưới.

Tên phòng khám: Phòng khám Đa khoa DYM Medical Center Việt Nam
Bộ phận phụ trách: Dịch vụ khách hàng
Địa chỉ email: info@dymmedicalcenter.com.vn