Xét nghiệm nước tiểu là gì?

Cơ thể con người thải các chất thải thông qua việc đi tiểu.

Các chất không ngờ đến rất có khả năng sẽ xuất hiện trong nước tiểu do bệnh lí. Nhờ vậy chúng ta có thể thu thập thông tin về những gì đang diễn ra bên trong cơ thể bằng cách kiểm nghiệm nước tiểu. Xét nghiệm nước tiểu là một trong những xét nghiệm tuyệt vời vì không gây nhiều căng thẳng cho cơ thể.

Xét nghiệm nước tiểu nói lên điều gì?

Các mặt hàng khác nhau được kiểm tra bằng phân tích nước tiểu bao gồm protein nước tiểu, đường nước tiểu và máu bí tiểu. Nước tiểu urobilinogen và pH nước tiểu cũng có thể được kiểm tra.

Nếu protein nước tiểu dương tính (+), có khả năng mắc bệnh thận, khối u bàng quang, bệnh máu và các bệnh khác nhau. Khi đường nước tiểu dương tính (+), đôi khi nó gây ra bởi bệnh tiểu đường. Glucose cao được phát hiện trong nước tiểu khi sự tái hấp thu glucose không thể theo kịp vì lượng đường trong máu quá cao. Nó cũng có thể được gây ra bởi sự suy giảm chức năng thận (suy giảm khả năng tái hấp thu glucose). Ngoài ra, đường trong nước tiểu có thể trở nên tích cực do căng thẳng và các bệnh khác. Mỗi mặt hàng được thử nghiệm có thể cho thấy khả năng của các điều kiện khác nhau. .

Protein nước tiểu dương tính (+) thường thấy

Protein nước tiểu có thể được phát hiện bằng phân tích nước tiểu ngay cả đối với những người không mắc bệnh. Ví dụ, protein nước tiểu có thể được gây ra bởi tập thể dục chuyên sâu, tắm, protein niệu chỉnh hình (protein nước tiểu được phát hiện khi đứng lên nhưng không bị phát hiện khi nằm), mang thai, kinh nguyệt, căng thẳng tinh thần và kích thích lạnh. Nếu phân tích nước tiểu chỉ ra protein nước tiểu, cần xác định đúng liệu đó là vấn đề sinh lý không phải do bệnh hoặc vấn đề bệnh lý liên quan đến bệnh.