Tonometry là gì?

Tonometry là thử nghiệm để đo áp lực nội nhãn thay đổi khi sự cân bằng giữa lượng sản xuất và lượng chảy ra của chất lỏng (dung dịch nước) trong mắt bị phá vỡ.

Reference value

Phạm vi bình thường của áp lực nội nhãn là 8 đến 20 mmHg, 21 mmHg được coi là áp suất cao và 7 mmHg được coi là áp suất thấp. Áp lực nội nhãn trung bình là khoảng 15 mmHg.

Conditions detected by tonometry

Áp lực mắt cao được phát hiện bằng tonometry có thể là tăng nhãn áp và tăng huyết áp mắt. Áp lực mắt thấp có thể bị bong võng mạc và viêm mống mắt.