BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

MÃ DV Tên Dịch Vụ Giá niêm yết Ghi chú
Dịch Vụ Khám
DN010 Khí dung thuốc giãn phế quản 500,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
DN012 Test thử cảm giác giác mạc 450,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
DN013 Test phát hiện khô mắt 450,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
DN014 Đo khúc xạ máy 300,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
DN015 Thử kính 650,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
DN016 Đo nhãn áp 300,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
DN017 Đo thị lực 300,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
DN018 Soi đáy mắt trực tiếp 900,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
DN019 Cấp cứu bỏng mắt ban đầu 1,580,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
DN020 Rửa mắt 560,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
DN021 Lấy dị vật kết mạc 500,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
DN022 Lấy nút biểu bì tai 677,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
DN027 Nội soi tai mũi họng 2,500,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
DN027A Nội soi tai 900,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
DN027B Nội soi mũi 900,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
DN027C Nội soi họng 900,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
DN028 Khâu vết thương kín cơ bản 3,025,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
DN029 Khâu vết thương kín phức tạp 4,840,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
DN032 Thay băng vết thương – Bác sĩ 605,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
DN032A Thay băng vết thương – Điều dưỡng 450,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
DN033 Thay băng vết thương (thuốc mỡ) – Bác sĩ 1,200,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
DN033A Thay băng vết thương (thuốc mỡ) – Điều dưỡng 750,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
DN035 Rạch da đơn giản 1,355,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
DN062 Lấy dị vật tai 1,355,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
DN063 Lấy dị vật mũi 1,355,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
DN066 Phí đặt đường truyền 300,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
DN067 Phí theo dõi bằng monitor 450,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
DN068 Đặt ống nội khí quản 2,870,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
DN069 Cấp cứu ngừng tuần hoàn 3,750,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
DN070 Hút đàm Nội khí quản 850,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
DN071 Hút đàm mũi miệng 750,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
DN072 Phí bác sĩ – Cắt chỉ vết thương 1,355,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
DN072N Phí điều dưỡng – Cắt chỉ vết thương 850,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
F001 ECG Đo điện tim (Điện tâm đồ) 400,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
DN076 Khám Mắt (OP) 1,680,000 Giá chưa bao gồm thuốc và vật tư y tế
DN078 Khám Tai mũi họng (OP) 1,380,000 Giá chưa bao gồm thuốc và vật tư y tế
DN079 Khám Phụ khoa (OP) 1,380,000 Giá chưa bao gồm thuốc và vật tư y tế
DN080 Khám Nội (OP) 1,380,000 Giá chưa bao gồm thuốc và vật tư y tế
DN090 Kiểm tra mù màu 300,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
Tiêm vắc xin
VAC001 Dịch vụ tiêm vắc xin viêm gan A Avaxim 80U (Pháp) 1,400,000 Giá đã bao gồm vắc xin và vật tư y tế
VAC002 Dịch vụ tiêm vắc xin viêm gan B Engerix B20mcg (Bỉ) 760,000 Giá đã bao gồm vắc xin và vật tư y tế
VAC003 Dịch vụ tiêm vắc xin viêm gan A,B TWINRIX (Bỉ) 1,750,000 Giá đã bao gồm vắc xin và vật tư y tế
VAC004 Dịch vụ tiêm vắc xin viêm não Nhật Bản IMOJEV (Thái Lan) 800,000 Giá đã bao gồm vắc xin và vật tư y tế
VAC005 Dịch vụ tiêm vắc xin uốn ván VAT (Việt Nam) 280,000 Giá đã bao gồm vắc xin và vật tư y tế
VAC006 Dịch vụ tiêm vắc xin phòng dại VERORAB (Pháp) 760,000 Giá đã bao gồm vắc xin và vật tư y tế
VAC007 Dịch vụ tiêm vắc xin cúm Influvac Tetra Abbott của Hà Lan 600,000 Giá đã bao gồm vắc xin và vật tư y tế
VAC008 Dịch vụ tiêm vắc xin Sởi – Quai bị – Rubella (Mỹ) 1,750,000 Giá đã bao gồm vắc xin và vật tư y tế
VAC009 Dịch vụ tiêm vắc xin Bạch hầu – Uốn ván – Ho gà Boostrix (Bỉ) 1,750,000 Giá đã bao gồm vắc xin và vật tư y tế
VAC010 Dịch vụ tiêm vắc xin Thương hàn Typhim VI (Pháp) 1,200,000 Giá đã bao gồm vắc xin và vật tư y tế
VAC011 Dịch vụ tiêm vắc xin viêm gan B HEBERBIOVAC HB (Cuba) 760,000 Giá đã bao gồm vắc xin và vật tư y tế
VAC012 Dịch vụ tiêm vắc xin Thủy đậu Varivax & Diluent Inj 0,5ml (Hà Lan) 1,200,000 Giá đã bao gồm vắc xin và vật tư y tế
VAC013 Dịch vụ tiêm vắc xin Bạch hầu – Uốn Ván – Ho gà – Bại liệt ở trẻ em Tetraxim (Pháp) 2,200,000 Giá đã bao gồm vắc xin và vật tư y tế
VAC014 Dịch vụ tiêm vắc xin Cúm Varigrip Tetra (Pháp) 675,000 Giá đã bao gồm vắc xin và vật tư y tế
Xét nghiệm
LAB004 Công thức máu – CBC (Completed blood count) 287,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
LAB006 Nhóm máu ABO + Rh 517,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
LAB016 Đường huyết (khi đói)/Fasting Plasma Glucose 241,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
LAB017 Đường huyết (ngẫu nhiên)/ Random Plasma Glucose 250,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
LAB018 Đường huyết (sau ăn)/ Casual Plasma Glucose 250,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
LAB019 HbA1C/ Glycosylated Hb 517,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
LAB020 Insulin (đói) 350,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
LAB021 Nghiệm pháp dung nạp đường/ Glucose Tolerance Test 700,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
LAB023 Urea / Blood 241,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
LAB024 Creatinine / Blood 230,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
LAB025 Độ thanh thải Creatinin 250,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
LAB026 eGFR 320,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
LAB027 Acid Uric / Blood 241,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
LAB028 Chức năng gan AST (SGOT) 241,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
LAB029 Chức năng gan ALT (SGPT) 241,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
LAB031 Albumin 345,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
LAB032 Protein total / Blood 345,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
LAB033 Albumine & Protein, Ratio A/G 350,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
LAB034 Alkaline Phosphatase (ALP) 241,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
LAB035 Amylase/ Blood 345,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
LAB036 Bilirubin Indirect 220,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
LAB037 Bilirubin Total 241,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
LAB038 Bilirubin direct/ Blood 391,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
LAB043 Cholesterol toàn phần 241,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
LAB044 HDL Cholesterol 287,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
LAB045 LDL Cholesterol 287,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
LAB046 Triglycerides 241,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
LAB074 Yếu tố viêm khớp dạng thấp (RF) 320,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
LAB082 CEA 520,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
LAB083 Cyfra 21-1 520,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
LAB084 Free PSA 520,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
LAB095 Dấu ấn ung thư buồng trứng CA 125 640,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
LAB096 Dấu ấn ung thư vú CA 15-3 640,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
LAB097 Dấu ấn ung thư tụy CA 19-9 640,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
LAB098 Dấu ấn ung thư dạ dày CA 72-4 640,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
LAB099 Dấu ấn ung thư tuyến tiền liệt PSA 640,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
LAB100 Dấu ấn ung thư gan AFP 640,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
LAB101 HBsAg 380,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
LAB102 Anti – HBs 420,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
LAB103 HBeAg 410,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
LAB104 Anti – Hbe 420,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
LAB105 Anti – HBc IgM 420,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
LAB106 Anti – HBc total 420,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
LAB107 Anti – HCV 390,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
LAB108 Anti – HCV (Rapid test) 240,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
LAB109 Anti – HDV IgG 640,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
LAB110 Anti – HDV IgM 640,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
LAB111 Anti – HEV IgG 586,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
LAB112 Anti – HEV IgM 586,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
LAB113 Anti – HEV IgM (Rapid test) 240,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
LAB114 Anti – HAV IgG 640,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
LAB115 Anti – HAV IgM 580,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
LAB116 Anti – HAV IgM (Rapid test) 255,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
LAB117 Anti – HAV total 365,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
LAB134 Rubella IgG 670,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
LAB135 Rubella IgM 670,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
LAB137 Dengue IgG/IgM (Rapid test) 820,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
LAB138 Dengue NS1 Ag (Rapid test) 760,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
LAB147 H.Pylori IgG 420,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
LAB149 H.Pylori IgM 420,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
LAB150 C13 Urea Breath Test 1,450,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
LAB153 TSH 450,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
LAB171 HIV Combo(Ag/Ab) 780,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
LAB172 HIV Combo(Ag/Ab) Rapid test 360,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
LAB265 Soi tươi tìm nấm (Móng/Tóc/Da) 670,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
LAB266 Tìm máu ẩn trong phân/FOB (1 lần) 440,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
LAB267 Tìm máu ẩn trong phân/FOB (2 lần) 660,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
LAB307 FT3 517,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
LAB308 FT4 517,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
LAB310 Pepsinogen 724,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
Chuẩn đoán hình ảnh
SA001 Siêu âm Doppler tuyến giáp 825,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
SA009 Siêu âm Doppler bụng 1,210,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
SA010 Siêu âm bụng vùng khung chậu (đã bao gồm trong SA doppler bụng) 600,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
SA022 Siêu âm phần phụ qua đường âm đạo (Siêu âm đầu dò âm đạo) 825,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
SA024 Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) 1,210,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
SA025 Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) 1,210,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
SA026 Siêu âm Doppler động mạch, tĩnh mạch chi dưới 825,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
SA027 Siêu âm Doppler động mạch cảnh 825,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
SA029 Siêu âm Doppler tim 1,980,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
SA031 Siêu âm Doppler ngực 825,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
SA100 Siêu âm Hạch cổ 825,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
XR001 X-quang tim phổi thẳng PA (1 view) 400,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
XR002 X-quang tim phổi (2 view) 517,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
XR003 X-quang tim phổi (3 view) 690,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
XR001-4V X-quang tim phổi (4 view) 1,380,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
XR009 X-quang đầu (1 front view) 460,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
XR010 X-quang mũi xoang (3 view) 690,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
XR011 X-quang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng (2 view) 517,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
XR012 X-quang cột sống thắt lưng (4 view) 862,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
XR013 X-quang bụng (1 view) 460,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
XR014 X-quang bụng (2 view) 517,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
XR015 X-quang cột sống cổ thẳng nghiêng (2 view) 517,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
XR016 X-quang cột sống cổ (4 view) 862,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
XR017 X-quang vai phải (1 view) 460,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
XR018 X-quang vai trái (1 view) 460,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
XR019 X-quang cánh tay phải (2 view) 517,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
XR020 X-quang cánh tay trái (2 view) 517,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
XR021 X-quang cẳng tay phải (2 view) 517,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
XR022 X-quang cẳng tay trái (2 view) 517,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
XR023 X-quang ngón tay phải (2 view) 517,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
XR024 X-quang ngón tay trái (2 view) 517,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
XR025 X-quang cổ tay phải (2 view) 517,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
XR026 X-quang cổ tay phải (3 view) 690,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
XR027 X-quang cổ tay trái (2 view) 517,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
XR028 X-quang cổ tay trái (3 view) 690,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
XR029 X-quang đầu gối phải (2 view) 517,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
XR030 X-quang đầu gối phải (3 view) 690,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
XR031 X-quang đầu gối trái (2 view) 517,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
XR032 X-quang đầu gối trái (3 view) 690,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
XR033 X-quang cổ chân phải (2 view) 517,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
XR034 X-quang cổ chân trái (2 view) 517,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
XR035 X-quang ngón chân phải (2 view) 517,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
XR036 X-quang ngón chân trái (2 view) 517,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế
XR069 Nhũ ảnh 2,300,000 Giá đã bao gồm vật tư y tế