DỊCH VỤ KHÁM SỨC KHỎE

Kiểm tra sức khỏe định kỳ

Như đã nêu trong định hướng nhiệm vụ của chúng tôi (đồng hành xây dựng nên tập thể công ty khỏe mạnh), phòng khám chúng tôi tập trung vào  dịch vụ khám sức khỏe định kỳ cho các công ty. Một số đặc điểm dịch vụ của chúng tôi như:

  1. Chúng tôi đưa ra gói khám sức khỏe phù hợp nhất đối với từng công ty dựa trên tư vấn của bác sĩ.
  2. Cung cấp báo cáo y khoa đa ngôn ngữ, đặc biệt cho các doanh nghiệp quốc tế.
  3. Lắp đặt trang thiết bị y khoa đạt tiêu chuẩn quốc tế
  4. Một trong những mục đích chính của việc kiểm tra sức khỏe là để theo dõi tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân. Báo cáo y khoa của chúng tôi có thể giúp so sánh kết quả kiểm tra với các két quả trong quá khứ và theo dõi tiến triển theo thời gian.
  5. Vị trí thuận tiện giảm thời gian di chuyển cho nhân viên.

Chi tiết về gói khám

Liên hệ chúng tôi

CHỨNG NHẬN SỨC KHỎE XIN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ kiểm tra sức khỏe để xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

Chi tiết