Đặt lịch để khám sức khoẻ cho Giấy phép lao động * là thông tin bắt buộc

  Tên*

  Giới tính*

  Ngày sinh*

  Số điện thoại*

  Email*

  Tên công ty

  Địa chỉ công ty

  Mã số thuế

  Địa chỉ email nhận hoá đơn

  Yêu cầu về ngày & thời gian*

  Lưu ý

  ▼Vật dụng cần đem theo

  1. Hộ chiếu
  2. Thuốc đang dùng (nếu có)

  ▼Chú ý

  ・Vui lòng nhịn ăn ít nhất 10 tiếng trước lịch khám (chỉ uống nước lọc)

  THANK YOU FOR YOUR MESSAGE!

  THERE WAS AN ERROR

  PLEASE TRY AGAIN. THANK YOU!